MISS Tattoo 2016

Dnešním dnem, tedy 2. 2. 2016  je spuštěna soutěž o titul MISS Prague Tattoo Convention 2016 a MISS sympatie ve spolupráci s Lucky Hazzard, která jako tradičně „poběží“ na Facebookové stránce LUCKY HAZZARD – ALBUM MISS. Zde bude zařazena každá dívka, která zašle řádně vyplněný formulář s požadovanými fotografiemi. Hlasujeme zde formou laiků. Hodně štěstí vám všem! Pořadatelé, partneři a sponzoři

 

FINALISTKY ROČNÍKU 2016

Karin, Eva, Ali, Bety, Andrea, Vanesa, Markéta, Klárčí, Lussy, Míša, Sandra, Kristýna, Aneta, Michaela, Šárka, Zuzana, Petra, Anna

foto: Nikola Gorská
makeup/vlasy: Kateřina Tothová

TL9B2568 TL9B2574

TL9B2590 TL9B2596

TL9B2604 TL9B2616

TL9B2620 TL9B2624

TL9B2633 TL9B2652

TL9B2661 TL9B2677

TL9B2710 TL9B2720

TL9B2725 TL9B2740

TL9B2750 TL9B2780

miss_celek

Podmínky Soutěže:

Odesláním přihlášky do soutěže MISS Tattoo Convention 2016, uděluji pořadateli bezvýhradný souhlas s použitím zaslaných údajů včetně fotografií, pro účely soutěže, k propagaci festivalu i mé osoby. Odesláním přihlášky se zavazuji k účasti na soutěži a pokud budu vybrána mezi 15 finalistek které se účastní finálového klání dne 21.5.2016 zavazuji se, že se fyzicky účastním případného fotografování a natáčení propagačního videoklipu, které proběhne v dubnu (upřesníme). Pokud se stanu jednou z MISS, zavazuji se k součinnosti s pořadatelem, fotografem a celým realizačním týmem. Dále souhlasím s pořizováním obrazových i zvukových záznamů při soutěži, a v přípravných “procedurách”, včetně záznamů v zákulisí. Soutěžící ani pořadatel, nebudou zneužívat postavení a jejich součinnost je podmíněna vzájemnou koordinací času a dalšími dohodami, které mají za cíl zkvalitnění soutěže a její prezentaci v médiích, internetu a na sociálních sítích. Účastí v soutěži mi nevzniká žádný nárok na honorář. Pořadatel se zavazuje, předat vítězkám avizované ceny od partnerů a sponzorů, dle soupisu níže (bude doplněno). Za plnění, které vyplývá ze získaných a předaných cen, je odpověný dárce – sponzor, ne pořadatel soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo na zrušení soutěže, a pokud by se tak stalo, nevzniká žádné ze stran nárok na odškodné, ani jiné hmotné či nehmotné plnění. Konec podávání – zasílání přihlášek do soutěže bylo ukončeno 24.3.2015 ve 23:59 hodin středoevropského času.

Podmínky soutěže MISS 18th PRAGUE INTERNATIONAL TATTOO CONVENTION 2016 stvrzuji odesláním přihlášky, které v tomto případě nahrazuje vlastnoruční podpis.